Torno Subito

Torno Subito

Torno Subito to program finansowany ze środków Regionu Lazio pozyskanych z UE, przeznaczony dla młodych studentów bądź osób które ukończyły studia na etapie licencjata w wieku od 18 do 35 lat składający się z dwóch etapów,

czyli wyszkolenia poza regionem Lazio, oraz odbycia doświadczenia w pracy w jakiejkolwiek organizacji (przedsiębiorstwo prywatne, publiczne, organizacje non profit etc…) na terenie regionu Lazio. Pierwszą część projektu można odbyć zarówno na terenie Włoch jak i innych państw świata.

Pierwszy etap przewiduje dydaktykę, czyli obycie kursu, zdobycie magistra, bądź doświadczenia zawodowego w firmie poza regionem Lazio (we Włoszech bądź w jakimkolwiek kraju świata).

Drugim etapem jest odbyciem stażu na terenie Regionu Lazio. Firma bądź organizacja którą wybierze stażysta powinna dać możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w pierwszym etapie wiedzy.

Program przeznaczony jest dla studentów I stopnia bądź osób z dyplomem licencjata, włochów i obcokrajowców, którzy są zameldowani bądź mają domicilio na terenie regionu Lazio od co najmniej 6 miesięcy. W przypadku „Torno Subito Cinema” jest możliwe złożenie projektu również przez osoby które ukończyły szkołę średnią.

By mieć możliwość wygrania Bando należy złożyć projekt w trzech możliwych formach
1. „Torno Subito Formazione”
PIERWSZA FAZApoza regionem Lazio – udział w kursach specjalistycznych, wyższych kursach specjalistycznych bądź magister.  Czas trwania to minimum 50 godzin miesięcznie przez okres od 3 do 12 miesięcy.
DRUGA FAZAna terenie regionu Lazio – odbycie programowego stażu lub udział w start up w formie coworking lub fablab przez okres od 3 do 6 miesięcy.
2. „Torno Subito Work Experience”
PIERWSZA FAZA poza regionem Lazio – doświadczenie w pracy (staż, training on the job) przez okres 3 miesięcy.
DRUGA FAZAna terenie regionu Lazio – ponadprogramowy staż, lub udział w start up w formie coworking lub fablab przez okres od 3 do 6 miesięcy.
3. „Torno Subito Cinema”
PIERWSZA FAZApoza regionem Lazio – doświadczenia naukowe (minimum 50 godzin miesięcznie) przez okres od 1 do 6 miesięcy.
DRUGA FAZAna terenie regionu Lazio – odbycie programowego stażu lub udział w start up w formie coworking lub fablab przez okres od 3 do 6 miesięcy. Ten projekt dostępny jest również dla osób które ukończyły szkołę średnią.
Dla zwycięzców zaprezentowanych projektów przewidziany jest zwrot kosztów w ustalonych granicach:
– zakup kursów kształcenia bądź kursu magisterskiego dla osób, które w I fazie wybrały kształcenie, maksymalny zwrot 12.000 euro,
– wynagrodzenie miesięczne dla osób, które w pierwszej fazie wybrały odbycie stażu w wysokości 600 euro brutto miesięcznie,
– zwrot kosztów jedzenia, zakwaterowania, podróży, koszt jest zmienny zależnie od regionu lub kraju wybranego w fazie I,
– ubezpieczenie zdrowotne , w przypadku gdy w fazie I zostanie wybrany kraj, który nie gwarantuje opieki zdrowotnej,
– koszt wyrobienia wizy do maksymalnie 1000 euro,
– gwarancja bankowa,
– Koszt asysty dla osób niepełnosprawnych do maksymalnie 4000 euro,
– wynagrodzenie w wysokości 600 euro brutto dla drugiej fazy projektów.

Żeby móc wziąć udział w projekcie konieczne jest zaangażowanie w oby dwóch fazach firm lub organizacji profit lub non profit, uniwersytetów, szkół udzielających kursy.
W 2015 roku zostało zainwestowane 15 milionów euro. Projekt zaprezentowało 1500 osób, wybranych i sfinansowanych zostało 1100 projektów.
Bando w roku 2016 wyszło w okolicy marca, było otwarte do 1 lipca. W tym czasie można było składać gotowe projekty. Nie ma jeszcze informacji kiedy rozpocznie się bando na rok 2017.
By wziąć udział w Bando 2016 należało zarejestrować się na stronie Tornosubito i złożyć komplet dokumentów do pobrania stąd.
Wygrywają projekty, które są najbardziej atrakcyjne dla komisji (brane są także pod uwagę dochody). Zapraszam również do śledzenia strony Facebook .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *