II sesja Rady Gminy Kaźmierz – 2010-12-06

Wczoraj odbyła się druga Rada Gminy Kaźmierz, której przewodniczył Grzegorz Reinholz.

Zobacz fotorelację –

Pierwotny porządek obrad zakładał m.in. złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta oraz podjęcie uchwał w sprawie:

 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaźmierz,
 • w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i sołtysom

do czego – na wniosek radnej Aliny Bąk – nie doszło. Radna argumentowała, że było zbyt mało czasu, aby zapoznać się z projektem uchwały.  Natomiast radny Krzysztof Ossowski

twierdził, że projekt jest stosunkowo krótki i można go przedyskutować w trakcie rady. Wniosek o skreślenie punktów 1 i 2 został poddany pod głosowanie i przyjęty chyba 11 głosami za. Były 3 głosy przeciw i 1 wstrzymujący. To nie do końca było dla mnie jasne jako obserwatora, ponieważ niektórzy nowi radni mieli problem z podnoszeniem ręki podczas głosowania.

Następnie Dyrektor GZO w Kaźmierzu Janusz Stróżyk

przedstawił projekty uchwał:

 • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011r, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013, stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

które zostały jednogłośnie przyjęte.

Później Wójt Wiesław Włodarczak oraz Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu Ewa Spychała

odpowiadali na pytania radnych, sołtysów i mieszkańców dotyczące:

 • odśnieżania dróg na terenie naszej gminy oraz
 • rozwiązania problemu wysokich wód gruntowych w okolicach ulicy Sosnowej.  Poziom wód gruntowych w tamtym rejonie podniósł się po zasypaniu 2 lata temu przez ZUK części stawku. Wójt poinformował o podjętych konsultacjach, pani Dyrektor o możliwości działania w chwili obecnej, Michał Człapa – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zasugerował podłączenie stawku do melioracji biegnącej przy torach i odprowadzającej wody do Samy a Grzegorz Reinholz – Przewodniczący Rady Gminy zalecił podjęcie działań doraźnych polegających na powiększeniu „stawku”. Ważną sprawę poruszył sołtys Sokolnik Małych – Jerzy Bednarz – zwracając uwagę, na fakt, że podczas budowy domów na terenach które do tej pory były polami dochodzi do przerywania drenów. I ta sprawa powinna zostać w jakiś sposób uregulowana.

Na zakończenie zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w niedzielę doktora Andrzeja Indyki.

Zdjęcia z II sesji rady gminy:

Reklama

One thought on “II sesja Rady Gminy Kaźmierz – 2010-12-06

 1. Jeżeli szukacz części do swojej maszyny zaglądnij do

 2. Rozumiem, że niektórzy radni nie przygotowali się do pracy, za którą biorą pieniądze ??
  Rozumiem, że należy zapamiętać sobie nazwisko Alina Bąk… Na przykład przy tworzeniu alternatywnej listy płac Radnych…
  Rozumiem też, że zasadniczo mamy w gminie problemy tylko z alkoholem i narkotykami. A o innych Rada dowiaduje się dopiero na zebraniach. Trochę nielogiczne, bo jak można wypracować rozsądne rozwiązania w ciągu kilkudziesięciu minut ??

  Szczerze powiedziawszy, to tyle wymyśliłbym i ja z grupą znajomych przy zgrzewce złocistego napoju (na głowę)… Byłoby taniej i przyjemniej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Po długuej trasie należy Ci się odpoczynek - najlepiej wśród skandynawskich mebli