Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach

Co roku od wielu lat odbywają się w Dusznikach Mistrzostwa Gminy w szachach. Od niedawna mają formułę otwartą – osobno honorowani są najlepsi spośród mieszkańców gminy i najlepsi w gronie wszystkich uczestników. Dzięki zainteresowaniu zawodami wśród szachistów z całej Wielkopolski, impreza stoi na wysokim poziomie sportowym. Liczba uczestników jak i czas gry (60 minut w meczu na zawodnika, cztery rundy jednego dnia, trzy następnego) pozwalają na zdobywanie i podwyższanie kategorii szachowych –
do II włącznie.

Tegoroczne zawody odbędą się w dniach 22-23 marca. Wyłonieni zostaną najlepsi szachiści w trzech kategoriach wiekowych, a najlepszy zawodnik całego turnieju otrzyma Puchar Wójta Gminy Duszniki. Przewidziano też nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału w zawodach! Szczegóły w załączonym regulaminie.

Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Duszniki w szachach

Duszniki, 22-23 marca 2014 r.

Komunikat Organizacyjny

1. Organizatorzy: Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, Uczniowski Klub Sportowy GCK Szach Sękowo

2. Miejsce, termin, zgłoszenia: Turniej rozegrany zostanie w dniach 22-23 marca 2014 roku w sali BPiCAK w Dusznikach, ul. Jana Pawła II nr 8. Zapisy – drogą internetową pod adresem: robertszach@interia.pl najpóźniej do 18.03.2012 r. Zgłoszenie winno zawierać: imię, nazwisko, przynależność klubową (jeśli jest), miejscowość zamieszkania, datę urodzenia, kategorię szachową, numer telefonu. Dowodem skutecznego dokonania zapisu jest otrzymanie od sędziego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Liczba uczestników turnieju może być ograniczona. W przypadku, gdy będą jeszcze wolne miejsca, zapisy przyjmowane będą także 22.03.2013 w godz. 8:15-8:30. Nieobecni podczas ostatecznej weryfikacji zgłoszeń, o godzinie 8.50, zostaną skreśleni z listy uczestników. W przypadkach losowych warunkowo można potwierdzić udział w godzinach 8:15 – 8:45 pod numerem telefonu 606-356-098. Rozpoczęcie gry o godzinie 9.00.

3. Warunki uczestnictwa:

♦ umiejętność gry w szachy, stosowanie się do zasad turniejowych, które zostaną przypomniane przy otwarciu zawodów,

♦ potwierdzone przez sędziego zgłoszenie się do turnieju,

♦ opłacenie w dniu 23.03.2013 r. do godziny 8:50 wpisowego w wysokości 30 złotych. Zniżki przewidziano dla:

– dzieci i uczniów – o 10 złotych;

– zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki – o 10 złotych;

– członków UKS GCK Szach Sękowo – o 5 złotych;

– zawodników II i wyższych kategorii szachowych – o 10 złotych

UWAGA: Zniżki sumują się. Zawodnik korzystający ze zniżek ma obowiązek na żądanie organizatorów udokumentować uprawnienie do danej zniżki.

4. System rozgrywek: Wszyscy uczestnicy będą grać w jednej grupie turniejowej, 7 rund systemem szwajcarskim – kontrolowanym. Rozróżnienie na grupy wiekowe nastąpi przy ustalaniu wyników. Tempo gry P’60 (godzina na partię dla każdego z partnerów) – umożliwiające wypełnienie norm na kategorie szachowe – V, IV, III, II. Ustalenie listy startowej, kojarzenie par i ocena wyników komputerowo, z zastosowaniem programu sędziowskiego ChessArbiter. Sędzią zawodów będzie Robert Goździewicz ze Zbąszynia.

 5. Harmonogram turnieju:

Sobota, 22.03.2014r.

8.15 przyjmowanie wpisowego, ustalenie listy startowej

8:50 otwarcie turnieju

9:00 I runda

11:05 II runda

13:10 III runda

15:15 IV runda

Niedziela, 23.03.2014 r.

9:30 V runda

11:40 VI runda

13:50 VII runda

16:00 zakończenie

UWAGA! Godziny rozpoczęcia poszczególnych rund oraz zakończenia turnieju są orientacyjne. Przed każdą rundą sędzia ogłosi, o której godzinie najwcześniej rozpocząć się może kolejna runda.

 

5. Klasyfikacja końcowa, nagrody: Uczestnicy turnieju zostaną sklasyfikowani w trzech kategoriach wiekowych:

♦ przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych

♦ uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – do lat 18

♦ seniorzy – powyżej lat 18.

Organizatorzy przewidują podsumowanie turnieju wręczeniem:

– Pucharu Wójta Gminy Duszniki Adama Woropaja dla najlepszego zawodnika w klasyfikacji ogólnej;

– Dyplomów za trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych;

– Dyplomów i medali w poszczególnych grupach wiekowych dla trzech najlepszych zawodników mieszkających na terenie gminy Duszniki;

– Nagród rzeczowych za pierwsze miejsce w każdej grupie wiekowej (bez względu na miejsce zamieszkania), z podziałem na kategorie męską i żeńską;

– Nagrody rzeczowej dla najmłodszego zawodnika turnieju;

6. Informacje dodatkowe:

♦ Wszelkie wątpliwości w kwestiach spornych rozstrzyga sędzia prowadzący turniej, powołany przez Organizatorów, jego decyzje są ostateczne.

♦ O przynależności do danej grupy wiekowej decyduje wyłącznie rok urodzenia.

♦ Zawodników obowiązuje zapisywanie partii. Z obowiązku tego sędzia może zwolnić najmłodszych zawodników (przedszkolaków).

♦ Niepełnoletnich uczestników zapisują do turnieju rodzice lub trenerzy klubowi, co jest równoznaczne z ich wyłączną odpowiedzialnością za ww. zawodników podczas trwania turnieju.

♦ Organizatorzy umożliwią uczestnikom zamówienie obiadu za dodatkową odpłatnością. Zamówienia przyjmowane będą przed pierwszą rundą każdego dnia zawodów.

♦ O wartości nagród rzeczowych decydować będzie przewidywana pula wpisowego według zapisów na dzień 19.03.2014. Organizatorzy zachęcają do zapisywania się w tym terminie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Po długuej trasie należy Ci się odpoczynek - najlepiej wśród skandynawskich mebli